Pribatutasun politika

3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak Babestekoa eta Eskubide Digitalak Bermatzekoa,  (aurrerantzean, DBLO) eta aurrekoa garatzen duen 1720/2007 Errege Dekretuaren arabera (aurrerantzean, DBLOED), hala nola pertsona fisikoak datu pertsonalen tratamenduari dagokionez babesteari buruzko 2016ko apirilaren 27ko Europako Parlamentuaren eta 27en Kontseiluaren 2016/679 Erregelamenduaren (EB) arabera (aurrerantzean, DBEO). Jakinarazten dizugu web-orriaren bidez ematen dituzun datu pertsonalak, eskaera izapidetzeko eta/edo kudeatzeko eta adierazitako zerbitzuak emateko behar direnak, web-orriaren titularraren ardurapeko fitxategi automatizatu batean sartuko direla. Datu horiek GROSEKO INDARRAren (aurrerantzean, GROSEKO INDARRA) zerbitzuen gaineko publizitate- eta merkataritza-bidalketak egiteko ere erabili ahal izango dira. GROSEKO INDARRA fitxategien arduraduna da eta konpromisoa hartzen du ez erabiltzeko datu-bilketaren helburuaz bestelakoetarako, eta hirugarrenei legez kanpo ez lagatzeko. Halaber, datuak isilpean tratatzeko konpromisoa hartzen du eta beharrezkoak diren neurri tekniko, antolamenduzko eta segurtasunezkoak aplikatzekoa, baimenik gabe haiek tratatzea edo haietan sartzea ekiditeko, datuak babesteari buruzko indarreko araudiak ezarritakoaren arabera.

Erabiltzaileak, edozein komunikazio bidalita, esanbidezko adostasuna ematen dio GROSEKO INDARRAri bere datuak jaso ditzan, eta badaki datu horiek GROSEKO INDARRAren jabetzako fitxategietan gordeko direla. Datuen titularrek eskubidea dute datuetan sartzeko, zuzentzeko, ezabatzeko, aurkaratzeko, eramangarritasunerako eta tratamendua mugatzeko, DBLOn eta DBEOn horiei buruz xedatutakoaren arabera. Eskubide horiek egikaritzeko, datuen titularrek idatzizko eskaera bat bidal dezakete, NANaren fotokopia bat atxikita, postaz, GROSEKO INDARRAren helbidera: GROSEKO INDARRA, Kontsulta Saila, Calle Miracruz 26 – 1, 20001 Donostia-San Sebastián, (Gipuzkoa) España. Bide elektronikoz ere bidal dezake, grosekoindarrakt@gmail.com helbide elektronikora idatziz, Datuen Babeserako Sailari zalantza, gaia, iradokizuna, iritzia edo dena delakoa adieraziz.

Dena dela, erabiltzaileak izango dira emandako datuen erantzule, bai egiazkotasunari bai haien legezkotasunari dagokienez. Halaber, GROSEKO INDARRAk eskubidea izango du datu faltsuak, akasdunak, legez kanpokoak edo okerrak eman dituzten erabiltzaileak baztertzeko.

Web-orri honen Pribatutasun-politikak aldaketak izan ditzake, DBLOra egokitzeko (aldatuko balitz) eta Datuak Babesteko Espainiako Agentziak (DBEA) emandako jarraibideak eta DBEOrenak direla medio.

Zeintzuk dira zure eskubideak zure datuak lagatzen dizkiguzunean?

  • “Edozein pertsonak du eskubidea, GROSEKO INDARRAn, bere datu perstonalak kudeatzen ari diren edo ez jakiteko.
  • Interesdunak diren pertsonak, atzipen eskubidea izango dute bere datu pertsonalen baitan. Eskatu ahalko dute ere bere datuen zuzentze eskubidea, datuak zehatzak edo ez zuzenak direnean.  Ezereztatze eskubidea ere gauzatu ahalko dute, besteak beste datu horiek jaso ziren arrazoiak indarrik gabe edo beharrezkoak ez direnean.
  • Zeinbait kasu berezietan interesdunek eskatu ahalko dituzte datuen erabileran mugapena. Kasu horietan datuak soilik erabiliko dira erreklamazioen defentsan.
  • Kasu berezietan, interesdunek Datuen tratamenduari kontra edo aurka egin ahalko diote. GROSEKO INDARRAk, kasu horietan, datuak tratatzeri utziko dio, erreklamazio posiblen aurrean edo legediak kontrakoa agintzen duenean izan ezik.

Eskubideak

  • Interesdunaren datu pertsonalen atzipena eskatzeko eskubidea,
  • Interesdunaren datu pertsonalen zuzenketa eta ezereztatze eskatzeko eskubidea,
  • Tratamendua mugatzeko eskubidea,
  • Tratamenduari Aurka egiteko eskubidea,
  • Datuen eramangarritasun eskubidea.

Eskubide horiek gauzatzeko, Datuen titularrak, euren idatzizko eskaera, NAN fotokopiarekin batera, zuzendu dezakete hurrengo helbidera: Calle Miracruz 26 – 1, 20001 Donostia-San Sebastián, (Gipuzkoa) España. Baita ere zuzendu daitezke eskaerak hurrengo helbide elektronikora GROSEKO INDARRA@GROSEKO INDARRA.com. Bertan, azalduko dira, zalantzak, iritziak edo eta iradokizunak datuak babesteko departamenduaren aurrean.

Beti ere, erabiltzaileek erantzungo dute lagatu dituzten bere datuen egiatasunaz eta zilegitasunaz. Era berean, datu ez zehatzak, okerrak zilegitasunik gabekoak edo faltsuak emanez gero, GROSEKO INDARRAk baztertu ahalko ditu.

Esanbidezko adostasuna

DBLOren 5. artikuluan (Datu-bilketaz informatzeko eskubidea) eta 6. artikuluan (Eragindakoaren onespena) eta DBEOren 6. artikuluan xedatutakoaren arabera, esku hartzen dutenek baimena ematen dute, aurrez horren berri emanda, haien datuak GROSEKO INDARRAren «EMPRESAS MDB» izeneko fitxategian sartzeko (helbidea: Calle Miracruz 26 – 1, 20001 Donostia-San Sebastián, Gipuzkoa, España). Bide elektronikoz ere jar daitezke harremanetan, helbide elektroniko honetara idatziz: GROSEKO INDARRA@GROSEKO INDARRA.com.
Halaber, baimena ematen dute GROSEKO INDARRAren web-orrian edozein zerbitzuri buruz egin edo egingo diren kontsulta, eskaera edo kontratuen bitartez bildutako datu guztiek tratamendu automatizatua izan dezaten, betiere kontratatutako kudeaketa egiteko eta horren ondoriozko loturei eusteko, aurretik aipatutako DBLOren 5. eta 6. artikuluekin eta DBEOren 6. artikuluarekin bat etorriz.

Datu pertsonalak aldatzea

Emandako datu pertsonaletan aldaketarik gertatzen bada, horien titularrak fitxategiaren arduradunari horren berri emango dio. Jakinarazpena bide telematikoz egin dezake (https://grosekoindarra.com/contacto/) edo posta bidez (Calle Miracruz 26 – 1, 20001 Donostia-San Sebastián, (Gipuzkoa) España). Edonola ere, erabiltzailea izango da emandako datuen egiazkotasunaren eta zehaztasunaren erantzule, uneoro.

Datuen eramangarritasuna

Eramangarritasun-eskubidea aplika daitekeenean eta DBEOren 20. artikuluan xedatutakoaren arabera, interesdunak GROSEKO INDARRAri eman dizkion datu pertsonalak jasotzeko eskubidea izango du (formatu egituratu, erabilera arrunt eta irakurketa mekanikokoan), eta beste tratamendu-arduradun bati transmititzekoa. Horretarako, harremanetan jarri beharko da helbide honetara joz: Calle Miracruz 26 – 1, 20001 Donostia-San Sebastián, (Gipuzkoa) España. Bide elektronikoz ere jar daiteke harremanetan https://grosekoindarra.com/contacto/.